Atomic design with Sitecore

Не просто въпрос на технология

За да постигнем успех не беше достатъчно „само“ ползването на нашата Sitecore експертиза: паралелно с новия дизайн на уебсайта работихме и по страниците на други две марки от групата Ensinger.


„Благодарение на сътрудничеството между клиента и КАМАО успяхме за кратки срокове да разработим Sitecote-платформа, която да позволява централизирано управление на съдържанието на всяка една от националните уебсайтове на компанията.“

Ръководител проект Ensinger GmbH

 
Модулната система беше направена с помощта на Sitecore
Ensinger GmbH за мобилно приложение

Решение

Заехме се с работата по концепция, ре-дизайн и технологично имплементиране на новия уебсайт. Ползването на Atomic Design беше изключително подходящо за базираната на Sitecore клеткова система. Реализирахме проекта на два етапа: първо изработихме MVP, за да направим възможна поддръжката на съдържание. След това добавихме всички останали функции. За цели на търсачката на продукти се погрижихме да създадем различни API, например за въвеждането на продуктова информация.

Задание

Ensinger GmbH имаше за цел да опрости трудоемката поддръжка на отделните национални сайтове и да създаде централизиран процес. Въвеждайки детайлна система за търсене на продукт с интегрирана функция за сравнение, компанията иска да използва сайта си и като маркетингов инструмент. Тъй като „наследихме“ проекта от друга фирма, беше необходимо да преминем през фаза на въвеждане. След това стартирахме работата с лекота и яснота.

Ensinger е етаблирана марка за производство на висококачествени пластмасови изделия с над 30 офиса в различни държави. Новият уебсайт следва да улесни и оптимизира управлението на съдържанието му.