Дизайн & Комуникация

Класическа кампания, influencer marketing, hygiene-, hero или hub-content - вместо да рекламираме ние разказваме истории. Благодарение на комбинацията от креативност, съдържателна компетентност и отличен дизайн хората проявяват към нашите истории жив интерес. Именно тях комбинираме с правилното медийно планиране на правилното място, в правилното време и в правилния формат - в името на Вашите комуникационни цели. YouTube-Tutorial, интерактивни видеа, Motion-Design, Fotoshooting, Sound или CGI - ние сме отговорни за цялостната концепция и реализация.

Консултиране & стратегия

Консултиране в сферата на комуникациите, иновациите и дигитализацията. За малък или голям бизнес, стратегическо или тактическо, в рамките на уъркшоп или като постоянен обмен на информация - умеем го под различна форма. Можем да се похвалим с дългогодишен опит в комбинирането на стратегия и реализация, както по креативен, така и по аналитичен начин. Резултатът е цялостна стратегия и решения, които емоционализират целевата група и носят измерими за Вашия бизнес резултати.

Data & Insights

Разполагаме с данни без ограничение и по всяко време. Те ни помагат да бъдем конкурентноспособни след като ги анализираме, рафинираме и ги интегрираме в собствените бизнес, комуникационни и производствени процеси. Предлагаме широк спектър от ефективни методи като dashboard setup, web analytics или A/B-Tests и conversion-optimisation: с цел по-голям брой клиенти, по-добри насоки за потребителя и видими ROI.

Медии & Маркетинг

Нашата задача е да привличаме внимание и да разширяваме диапазона на целевите групи за марки и продукти. Това е възможно чрез интелигентно планиране на канали и медии, правилната рекламна стратегия, както и чрез бюджетиране на правилното място, в правилното време. За целта ние се грижим за най-ефективния media-mix: от Google AdWords през affiliate marketing до influencer-кампании. Независимо от вида канал всяка една реклама, която ни е поверена е в сигурни ръце.
НАШЕТО ПОРТФОЛИО ОТ А-Я
Намираме се в динамичен свят. Ето защо и нашето портфолио от услуги търпи развитие. Добавяме нови методики, технологии и канали за комуникация.
Всички
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
А
Б
В
Д
И
К
Л
М
О
П
Р
С
У
Ф
3
3D визуализация
360° видеа и снимки
3D анимация
A
A/B Testing
Advertorial
Ambient and POS
App
Assistend
Atomic Design
Augmented Reality
Automated Testing
Animation
Affiliate Marketing
B
B2B Marketing
B2E
Back-end Development
Blog
Business reports
C
CMS
Community Management
Content Marketing
Conversion Optimization
Corporate Communication
Corporate Design
Corporate Publishing
Corporate Website
CRM-стратегии
CRM-системи
Cross-channel Marketing
Cross-Device-Marketing
Calendar
Communication Design
Configuration tools
Cooperative Marketing
Competitor Analysis
D
Data-Driven Marketing
Design Thinking Workshop
Digital Transformation стратегии
Digital Strategy
Direct Marketing
Display
Display Advertising
Documentation and Manual
domain-стратегии
DVD
E
e-Commerce
Editorial Design
E-Learning Tools
E-Mail-Marketing
Event
Exhibition booth
F
First-level Support
Facebook Ads
Facebook App
Front-end Development
G
Guerillia
Guided Tour
H
Hosting & Cloud Services
I
Image brochure
Influencer Marketing
Infographics
Information Design
Innovation Workshop
Instagram Ads
Interface Design
K
Kiosk
L
Landingpage
Lead generation
Leaflets and catalogs
M
Motion
Marketing Automation
Media Display
Merchandising
Microsites
Mobile
Mobile Advertising
Mobile App
Motion-Design
Multi-Channel Marketing
N
Newsletter
O
Office & Sales equipment
Omni-Channel Marketing
Online Marketing
Online Shops
Online advertising materials and banners
Out-of-home advertising
P
Proofreading
Performance Display
Performance-Marketing
Personas
POS
Poster
Presentation
Print
Print Ads
Print Mailing
Product demos
Prototype and Clickdummy
Q
Quality Assurance
R
Raffle
Responsive Web Design
S
Sales Folder
SAP Consulting
Scrum Planning
SEA
SEM
SEO
Social Analytics
Social Content
Social Media Marketing
Social Media Monitoring
Social Media Optimization
Software Development
Storyboard
Storytelling
Strategy Workshop
Styleguide and Trademark book
T
TV Commercial
Trade show communication
Trade show booth
Teaser Pre-Rolls
Tracking
Translation
U
UI Design
Usability Optimization
User Experience Design
User Interface
User Story
User Testing
UX
V
Video-Marketing
Video Shooting
Virality
Viral-Marketing
Virtual Reality
W
Web Analytics
Web Applications
Webshop
Whitelabel
Widget
Workshops
А
анализ на пазара
анализ на целевите групи
Б
банер реклама
брошури
В
видео материали
видеа за търговски изложения
Д
дублаж
И
игри
игровизация (геймификация)
илюстрации
имиджово видео
К
комуникационна стратегия
Л
литература
лого
М
мнения на експерти
мониторинг
О
онлайн игри
обучения
оптимизация на уебсайт
П
поведенческо таргетиране
поддръжка на съдържание
производство на съдържание
прототипи
планиране на съдържание
поддръжка
Р
разработка на кампании
разработка на марка
реклама в реално време
ретаргетиране
С
създаване на музика
създаване на съдържание
съдържание за видео
създаване на видео
средства за комуникация (дигитални и печатни)
У
управление на domains
уебсайт
Ф
флаери
фотосесии