Дизайн & Комуникация

Класическа кампания, influencer marketing, hygiene-, hero или hub-content - вместо да рекламираме ние разказваме истории. Благодарение на комбинацията от креативност, съдържателна компетентност и отличен дизайн хората проявяват към нашите истории жив интерес. Именно тях комбинираме с правилното медийно планиране на правилното място, в правилното време и в правилния формат - в името на Вашите комуникационни цели. YouTube-Tutorial, интерактивни видеа, Motion-Design, Fotoshooting, Sound или CGI - ние сме отговорни за цялостната концепция и реализация.

Консултиране & стратегия

Консултиране в сферата на комуникациите, иновациите и дигитализацията. За малък или голям бизнес, стратегическо или тактическо, в рамките на уъркшоп или като постоянен обмен на информация - умеем го под различна форма. Можем да се похвалим с дългогодишен опит в комбинирането на стратегия и реализация, както по креативен, така и по аналитичен начин. Резултатът е цялостна стратегия и решения, които емоционализират целевата група и носят измерими за Вашия бизнес резултати.

Data & Insights

Разполагаме с данни без ограничение и по всяко време. Те ни помагат да бъдем конкурентноспособни след като ги анализираме, рафинираме и ги интегрираме в собствените бизнес, комуникационни и производствени процеси. Предлагаме широк спектър от ефективни методи като dashboard setup, web analytics или A/B-Tests и conversion-optimisation: с цел по-голям брой клиенти, по-добри насоки за потребителя и видими ROI.

Медии & Маркетинг

Нашата задача е да привличаме внимание и да разширяваме диапазона на целевите групи за марки и продукти. Това е възможно чрез интелигентно планиране на канали и медии, правилната рекламна стратегия, както и чрез бюджетиране на правилното място, в правилното време. За целта ние се грижим за най-ефективния media-mix: от Google AdWords през affiliate marketing до influencer-кампании. Независимо от вида канал всяка една реклама, която ни е поверена е в сигурни ръце.
НАШЕТО ПОРТФОЛИО ОТ А-Я
Намираме се в динамичен свят. Ето защо и нашето портфолио от услуги търпи развитие. Добавяме нови методики, технологии и канали за комуникация.
Всички
3
A
B
C
D
E
F
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
А
Б
В
Д
И
К
Л
М
О
П
Р
С
У
Ф
3
3D визуализация
360° видеа и снимки
3D анимация
A
A/B Testing
Advertorial
App Development
Atomic Design
Augmented Reality
Automated Testing
Animation
Affiliate Marketing
B
Back-end Development
C
CMS
Community Management
Content Marketing
Conversion Optimization
Corporate Communication
Corporate Design
CRM-стратегии
CRM-системи
Cross-channel Marketing
Cross-Device-Marketing
Communication Design
Cooperative Marketing
Competitor Analysis
D
Data-Driven Marketing
Design Thinking Workshop
Digital Transformation стратегии
Digital Strategy
Direct Marketing
Display Advertising
domain-стратегии
E
e-Commerce
Editorial Design
E-Learning Tools
E-Mail-Marketing
F
First-level Support
Facebook Ads
Front-end Development
H
Hosting & Cloud Services
I
Influencer Marketing
Information Design
Innovation Workshop
Instagram Ads
Interface Design
L
Landingpage
M
Marketing Automation
Microsites
Mobile Advertising
Motion-Design
Multi-Channel Marketing
N
Newsletter
O
Omni-Channel Marketing
Online Marketing
Online Shops
Out-of-home advertising
P
Proofreading
Performance-Marketing
Personas
Q
Quality Assurance
R
Responsive Web Design
S
Scrum Planning
SEA
SEM
SEO
Social Analytics
Social Content
Social Media Marketing
Social Media Monitoring
Social Media Optimization
Software Development
Storyboard
Storytelling
Strategy Workshop
Style Guide
T
Teaser Pre-Rolls
Tracking
U
UI Design
Usability Optimization
User Experience Design
User Interface
User Story
User Testing
V
Video-Marketing
Viral-Marketing
Virtual Reality
W
Web Analytics
Webshop
Whitelabel
Workshops
А
анализ на пазара
анализ на целевите групи
Б
банер реклама
брошури
В
видео материали
видеа за търговски изложения
Д
дублаж
И
илюстрации
имиджово видео
К
комуникационна стратегия
Л
литература
лого
М
мнения на експерти
мониторинг
О
обучения
оптимизация на уебсайт
П
поведенческо таргетиране
поддръжка на съдържание
производство на съдържание
прототипи
планиране на съдържание
поддръжка
Р
разработка на кампании
разработка на марка
реклама в реално време
ретаргетиране
С
създаване на музика
създаване на съдържание
съдържание за видео
създаване на видео
средства за комуникация (дигитални и печатни)
У
управление на domains
уебсайт
Ф
флаери
фотосесии