Конфигурация на продукта на базата на Sitecore
Изглед за мобилни устройства на сайта на VEGA GRIESBECK KG

Решението

Стигнахме до решението с помощта на екип от 5 успоредно работещи служители. Новият конфигуратор на продукти е в услуга на ползващите сайта: да намерят търсения от тях продукт. Бюлетинът се грижи за получаването на актуална информация. В сайта са заложени и допълнителни начини за таргетиране на аудиторията чрез съдържание.
Конфигурация на продукта на базата на Sitecore

Заданието

Основната задача се състоя в това да обединим управлението на 18 национални сайта с всяка от 8-те отделни езикови версии и общо 300 локални продукта на един уебсайт. Успяхме да изпълним заданието чрез Sitecore CMS, множество интерфейси и няколко интелигентни модула като допълнение.
VEGA е водеща компания в сферата на технологичните решения за измерване на процеси. Фактът, че фирмата е лидер в иновациите, трябва да бъде видим и чрез новия уебсайт.