Община Улм е в центъра на общественото внимание и поради това беше от особена важност да работи с агенция, която да успее да отговори на технологичните изисквания в предварително зададени времеви рамки.

Решение

За да осигурим бързо обучение и оптимално обслужване на клиента изпратихме програмист на място в Улм. Така успяхме да направим новия сайт навреме. Чрез API към портала на областта, опция за мултисайт съвместимост и силно оптимизирана търсачка с Apache Solr създадохме отлични предпоставки за успех.
The subpage for new Ulm

"Чакането си струваше. Наистина се получи много добре."

Мартин Бендел
заместник-кмет "Финанси" на Община Улм във връзка с новия уебсайт на града.Tablet view of the city Ulm's service portal

Задание

За портала за услуги на Община Улм стъпихме на вече съществуващата система Sitecore, което за нас като специалисти по нея е чудесна изходна позиция. С големия си брой свързващи елементи, обемна търсачка и впечатляващо портфолио от домейни, става дума за един доста изискващ проект: както технологично, така и на етап планиране.
Mobile view of the city Ulm's service portal